Notariusze kancelarii Michał Grajner i Partner Zespół naszej kancelarii notarialnej w Katowicach tworzą:

Urodzony w 1950 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1972 r.), członek Izby Notarialnej w Katowicach. Od 1977 aplikant i asesor notarialny, a od 1981 roku notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Rybniku, Mikołowie, a następnie w Katowicach. Od 1992 roku notariusz w Katowicach we własnej Kancelarii, najpierw indywidualnie, następnie w formie spółki cywilnej, a od 2009 roku w spółce partnerskiej z not. Tymoteuszem Grajnerem. W 1984 roku ukończył Studium Podyplomowe dla Notariuszy w UAM w Poznaniu. W latach 1991-1997 Członek Krajowej Rady Notarialnej, w latach 1997-2003 Członek Rady Izby Notarialnej w Katowicach. Pełni funkcję Wiceprezesa Institut International d’Histoire du Notariat (Międzynarodowego Instytutu Historii Notariatu) z siedziba w Paryżu. W roku 2011 odznaczony Orderem des Arts et des Lettres nadawanym przez Ministra Kultury Republiki Francuskiej. Biegle włada językiem francuskim i posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego tego języka. Specjalizuje się w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Notariusz Michał Grajner

Urodzony w 1950 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1972 r.), członek Izby Notarialnej w Katowicach. Od 1977 aplikant i asesor notarialny, a od 1981 roku notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Rybniku, Mikołowie, a następnie w Katowicach. Od 1992 roku notariusz w Katowicach we własnej Kancelarii, najpierw indywidualnie, następnie w formie spółki cywilnej, a od 2009 roku w spółce partnerskiej z not. Tymoteuszem Grajnerem. W 1984 roku ukończył Studium Podyplomowe dla Notariuszy w UAM w Poznaniu. W latach 1991-1997 Członek Krajowej Rady Notarialnej, w latach 1997-2003 Członek Rady Izby Notarialnej w Katowicach. Pełni funkcję Wiceprezesa Institut International d’Histoire du Notariat (Międzynarodowego Instytutu Historii Notariatu) z siedziba w Paryżu. W roku 2011 odznaczony Orderem des Arts et des Lettres nadawanym przez Ministra Kultury Republiki Francuskiej. Biegle włada językiem francuskim i posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego tego języka. Specjalizuje się w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Jest notariuszem od czerwca 2009 roku i jednocześnie członkiem Izby Notarialnej w Katowicach. Ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku, uzyskując tytuł naukowy magistra prawa. Pracę magisterską pt. „Umowa o pośrednictwo” napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana. Aplikację notarialną odbywał w latach 2002-2005. W 2005 roku został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem notarialnym i będąc zatrudnionym w Kancelarii Notarialnej Michała Grajnera zdobywał doświadczenie zawodowe zastępując wielu notariuszy z obszaru Izby Notarialnej w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce odrębnej własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.

Notariusz Tymoteusz Grajner

Jest notariuszem od czerwca 2009 roku i jednocześnie członkiem Izby Notarialnej w Katowicach. Ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku, uzyskując tytuł naukowy magistra prawa. Pracę magisterską pt. „Umowa o pośrednictwo” napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana. Aplikację notarialną odbywał w latach 2002-2005. W 2005 roku został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem notarialnym i będąc zatrudnionym w Kancelarii Notarialnej Michała Grajnera zdobywał doświadczenie zawodowe zastępując wielu notariuszy z obszaru Izby Notarialnej w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce odrębnej własności lokali i wspólnot mieszkaniowych.